>
 

Informace pro rodiče

Termíny placení stravného a školného

  • Vážení rodiče, na základě Vašeho rozhodnutí přechází placení stravného a školného od měsíce října 2012 na bezhotovostní platbu.Prosíme o úhradu do 15. dne v měsíci.Potřebné údaje ( číslo konta a variabilní symbol platby) obdržíte ve třídě u paní učitelek ve formě osobní kartičky.Výše platby bude vyvěšena nejpozději 7. den v měsíci na nástěnce u vchodu, jak tomu bylo dosud.
 • Konzultační schůzky

  • Středa 7 - 7.30 hodin
    15 - 15.30 hodin
  • Na informační schůzku se nahlaste předem u paní učitelky. Děkujeme.

  Podmínky pro přijetí do MŠ na školní rok 2017/2018

  • 1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky, které mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy.
  • 2. Děti narozené do 31.8.2013 s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu mateřské školy (řazeno sestupně, upřednostnění staršího dítěte před mladším)
  • 3. Děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2015 s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu mateřské školy (řazeno sestupně, upřednostnění staršího dítěte před mladším)
  • 4. Děti, které nemají trvalé bydliště na území zřizovatele mateřské školy, budou přijímány dle věku v sestupném pořadí (upřednostnění staršího dítěte před mladším)

  O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném sestupném pořadí. Předpokládaný počet přijatých dětí pro rok 2017/2018 je 24. Seznam přijatých dětí bude pod registračními čísly vyvěšen na hlavní nástěnce MŠ a na www.ms-nakopecku.cz po dobu 15 dní.

  Kdy do školy?

  • děti se scházejí od 6.00 - 8.00 hodin, odpoledne končí provoz v 16.30 hodin
  • předávejte dítě p. učitelce ve třídě - neposílejte děti samotné ze šatny
  • po dohodě s p. učitelkou lze přijít i po 8.00 hodině ( stačí nahlásit telefonicky, nejpozději však do 8.00 hod., kdy se uzavírá docházka - stravování ) Při pozdějším příchodu dítě převezme školnice - v šatně probíhá úklid.
  • v poledne je MŠ otevřena v době od 12.30 do 12.45 hod. pro rodiče dětí, které jdou po obědě domů ( prosíme o dodržování tohoto času - provozní a bezp. důvody )
  • odpoledne se děti rozcházejí od 14.45 hod. ( Od 14.30 se děti pohybují v jídelně a v umývárně - zvoňte jen v naléhavých případech )

  Co s sebou?

  • vhodné a kompletně označené oblečení a obuv s přihlédnutím na aktuální počasí, teplotu v MŠ i pohybu dětí při pobytu venku ( označené gumáky a pláštěnku lze uložit v MŠ - informace u paní uč. )
  • v kapsáři je vhodné připravit dětem náhradní oblečení ( spodní prádlo, rukavice.....- v přiměřeném množství vzhledem k prostoru )
  • na začátku týdne označené pyžamko, které ukládáme do připravených košíčků - nenechávejte jej prosím v kapsáři apod., na konci týdne si jej děti odnášejí domů, v případě příchodu dítěte během týdne předejte pyžamko p. učitelce ve třídě )
  • nedávejte, prosím, dětem látkové kapesníčky - používáme papírové, které mají děti volně přístupné ( hygiena, ztráta, záměna...)
  • označený zubní kartáček ( nezapomeňte obměňovat )

  Co dalšího si ještě můžete přinést do MŠ?

  • jednu vhodnou hračku, kterou si mohou děti i případně vzájemně půjčovat ( dohlédněte prosím, aby si jí dítě pravidelně odnášelo domů, zabráníte tím hledání, záměně apod. )
  • aktuální fotografii dítěte na naši "Narozeninovou" tabuli
  • slavíme společně narozeniny dětí ( blahopřání, focení na "Narozeninovém" křesle ), lze i pohostit kamarády sladkostmi...., podle možností a uvážení rodičů
  • pamlsky mohou děti nosit i průběžně, ukládáme si je do společné dózy a tím se učíme umění rozdělit se s kamarádem
  • po celý rok děti sbírají starý papír a tím se učí chránit a šetřit přírodu ( nejdůležitější tedy není soutěžení, kdo přinese více, ale radost dítěte z pocitu pomoci )
  • v podzimních měsících mohou děti sbírat kaštany, které si odváží pan myslivec pro zvířátka

  Co budeme platit?

  • měsíčně úplata za předš. vzdělávání 370,-Kč
  • od úhrady úplaty jsou osvobozeny děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání
  • stravné (32,-Kč a sedmileté děti 35,-Kč) na den, které se platí měsíčně předem, s tím, že jakékoliv změny se provádí v následujícím měsíci (přeplatek ...)

  Fond dětí

  • na společné úvodní schůzce si rodiče zvolí, zda a v jaké výši si chtějí vytvořit Fond dětí
  • z těchto peněz pak platíme v průběhu roku návštěvy kult. akcí, výlety apod. ( o hospodaření řed. vede podrobný záznam, který je přístupný k nahlédnutí rod. )
  • dalším zdrojem příjmů do fondu jsou peníze za sběr papíru

  Na co nesmíte zapomínat ?

  • jakoukoliv nepřítomnost dítěte ve škole omluvit co nejdříve ( stačí telefonicky nebo sms) a od 1.9.2017 děti v poslením roce předškolního vzdělávání i písemně / formulář naleznete u vchodu do MŠ nebo u p.uč./
  • nahlásit jakoukoliv změnu, kterou jste vyplnili v evidenčním listu (zaměstnání, adresa a především tel. spojení )
  • v případě, že dítě bude ze školy vyzvedávat osoba, která není zletilá, musí rodič ( zástupce dítěte ) vyplnit písemné pověření

  Jak se dozvíte vše o dění v MŠ ?

  • z informací p. učitelek při denním kontaktu ve škole
  • z nástěnek a výstavek, které za to pravidelně sledovat a najdete je v prostoru schodiště u hl. vchodu a v šatnách
  • z fotografií, které Vám pravidelně nabízíme i k prodeji
  • z videonahrávek, které pořizujeme v průběhu roku
  • z časopisu "Větrník", který pro Vás 2x ročně připravujeme

  Co uvítáme ?

  • jakékoliv nápady, jak zpestřit život dětí v MŠ ( možnost rodičů ovlivňovat a spolupodílet se na dění v MŠ )
  • jakoukoliv pomoc ze strany rodičů ( pomoc při údržbě zahrady, drobné opravy, šití, fin. výpomoc při financování výletů...)
  • spokojené děti a jejich rodiče v naší škole

  Přihláška

   Návrh střednědobého výhledu rozpočtu


  Copyright © 2003-2005 HK Computers. Všechna práva vyhrazena.
  Tyto stránky jsou navrženy pro rozlišení 800x600 hi-color a vyšší.

  Reklama