>
 

Co nabízíme?

Atraktivní prostředí

 • rodinné prostředí
 • samostatná jídelna v zimní zahradě
 • samostatná tělocvična
 • samostatná lehárna (spí jen mladší děti)

Rozmanité činnosti

 • výuka anglického jazyka
 • hra na flétny
 • výtvarný kroužek (keramická pec)
 • předškolní jóga
 • cvičení s balančními míči
 • logopedie (náprava řeči)
 • výukové programy na počítačích, interaktivní tabuli
 • celoroční plavecký kurz
 • společné cvičení rodičů s dětmi (letos pro nezájem rodičů neuskutečněno)
 • hudební kroužek (Zpívánky Na Kopečku)
 • příprava na školu metodou "Dobrého startu"

Další akce

 • společné oslavy narozenin - "Narozeninové křeslo"
 • podzimní zamykání zahrady s lampiónovým průvodem
 • společný táborák s rodiči a zkouškou odvahy "školáků" - přenocování v MŠ
 • účast na sportovní olympiádě MŠ
 • zahradní slavnosti v MŠ - př. oslava Dne matek
 • loučení s odcházejícími dětmi do školy, formou "Malé maturity"
 • karnevalový rej masek, pálení čarodejnic
 • oslavy svátku dětí - "Radostný týden" (každý den překvapení)
 • vystoupení dětí v divadle a KD
 • podzimní drakiáda s rodiči

Časopis "Větrník"

 • vážně i nevážně o naší školce

Fotokronika a videokronika o životě v MŠ

 • možnost dodání fotografií a nahrávek rodičům

Péče o zdraví

 • každodenní čištění chrupu
 • otužování studenou vodou

Copyright © 2003-2005 HK Computers. Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky jsou navrženy pro rozlišení 800x600 hi-color a vyšší.

Reklama