>
 

O nás

Náš školní vzdělávací program : Rok na naší zahradě

 • Název 2. tematického celku : Barevný podzim na naší zahradě
 • Děti si vytvářejí elementární povědomí o širším přírodním prostředí, seznamují se s proměnami v přírodě, sbírají šípky, kaštany, které pak odvážíme zvířatům do obory. Slavíme narozeniny lípy vysázené k 50. výročí založení MŠ, aby si děti všímaly růstu a proměn stromu. Udržujeme tradici podzimního pouštění draků s rodiči, děti si osvojují schopnosti a dovednosti důležité pro navozování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, zdokonalují si dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky. Děti se zapojují do jednoduchých prací na zahradě. Vedeme je k rozvoji aktivní i pasivní slovní zásoby.
 • Týdenní podtémata : Čas jablíčkových vůní; Drakiáda; Podzim čaruje; Jak žije les; Myška Hrabalka.

Aktuality

 • Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí naleznete na : http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani

Provozní doba

 • od 6:00 do 16:30 hodin
 • možnost "pružné docházky" dětí

Zřizovatel

 • Statutární město Teplice
  Příspěvková organizace

Kontakt

 • +420 723 739 729 - ředitelka školy
 • +420 722 711 532 - omlouvání dětí
 • +420 417 562 923 - pevná linka
 • adresa : Bohosudovská 111, Teplice
 • e-mail : msnakopecku@volny.cz

Kapacita

 • 62 dětí ve třech věkově smíšených třídách
 • možnost společného umístění sourozenců či kamarádů

Poplatky

 • Stravné: 32,- Kč na den (děti, které v daném šk. roce dosáhnou věku 7 let: 35,- Kč Vyhláška č.463/2011).
 • Výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2017/2018 činí 370,- Kč na dítě za měsíc.
 • Děti v posledním předškolním ročníku jsou od úplaty osvobozeny.

Personální kapacita

Pedagogický sbor

 • Ředitelka: Bc. Lenka Svobodová
 • Zást. ředitelky: Renata Kocánková
 • Učitelka:Štěpánka Nejedlá
 • Učitelka: Lenka Haasová
 • Učitelka: Štěpánka Jičínská

Školní jídelna

 • Vedoucí: Petra Škrabalová
 • Kuchařka: Jaroslava Janecká
 • Pom. kuchařka: Sandra Martinová

Provozní zaměstnanci

Copyright © 2003-2005 HK Computers. Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky jsou navrženy pro rozlišení 800x600 hi-color a vyšší.

Reklama